Wednesday, March 31, 2010

Infradi Kooshish - 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

DUA - 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Salato Salam 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Salato Salam 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

11v Shareef Mehfil e Naat 1431H - Sarkar Bulao 2 of 2 ( Exclusive)

11v Shareef Mehfil e Naat 1431H - Sarkar Bulao 1 of 2 ( Exclusive)

Ya Shahe Bagdad - 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Bulalo Phir Mujhay Ae Shah e Behrobar ( 2 of 2) 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Bulalo Phir Mujhay Ae Shah e Behrobar ( 1 of 2) 11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Rukh Say Parda Ab Apne -11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Sarwar Kahon Key Malik -11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

Asiron key MuskilKhusha Ghous e Azam -11v Shareef Mehfil e Naat 1431H

11v Shareef Mehfil e Naat 1431H - Madina Madina Hamara Madina

11v Shareef Mehfil e Naat 1431H - Madina Madina Hamara Madina

Ya Ghous-e-Azam Dustageer -11v Shareef Mehfil e Naat 1431H